به نظر ما باید لایحه بودجه ۱۴۰۲ زودتر تقدیم مجلس شود/ امیدواریم تا اواخر آذر ماه برنامه هفتم را به دست دولت برسانیم/ سال آینده را نمی توانیم بدون بودجه آغاز کنیم


میرکاظمی: به نظر ما باید لایحه بودجه ۱۴۰۲ زودتر تقدیم مجلس شود/ امیدواریم تا اواخر آذر ماه برنامه هفتم را به دست دولت برسانیم/ سال آینده را نمی توانیم بدون بودجه آغاز کنیم

رئیس سازمان برنامه بوجه در پاسخ به این سوال که اگر بودجه دچار چند دوازدهم شود،سازمان برنامه و بودجه چه تدابیری اتخاذ می کند، گفت: اگر بررسی برنامه هفتم بر لایحه بودجه مقدم شود، بایستی زمان بیشتری در دولت صرف آن شود، زیرا سیاست ها اخیرا ابلاغ شده است، ما اولویت را به بودجه اختصاص داده بودیم زیرا سال آینده را که نمی توانیم بدون بودجه آغاز کنیم. پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه این است که لایحه بودجه مقدم بر برنامه هفتم شود.