تشکیل گروه “همّت” در شیلات هرمزگان

سرپرست شیلات هرمزگان از تشکیل گروه همت شیلات در راستای توانمند سازی تشکل های صیادی و افزایش بهره وری تولید خبر داد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

صادقی ایجاد حلقه ارتباطی بین شیلات و بهره برداران ، کمک به افزایش بهره وری در صید و تولید آبزیان ، اطلاع از نیاز ها و کمبودهای بهره برداران صید و ابزی پروری از طریق مروجین را از اهداف این طرح خواند.


|

تشکیل گروه "همّت" در شیلات هرمزگان

سرپرست شیلات هرمزگان گفت : لزوم در نظر گرفتن ساختار و تشکیلات اداری مناسب برای برنامه توانمند سازی تشکل های صیادی و راه اندازی گروه همت شیلاتی ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای این موضوع در بخش ستادی و در سطوح استانی  را از اهم نیازها و الزامات اجرایی طرح خواند.