تصویب نرخنامه اصناف آبادان و خرمشهر / “اروند” پویاترین نظام صنفی مناطق آزاد را دارد

او گفت: امسال برای نخستین مرتبه، نرخنامه تمام واحدهای صنفی پس از بررسی‌ در کارگروه‌های تخصصی به‌صورت متمرکز تصویب شد تا شهروندان اروندنشین از این پس تمام خدمات و ملزوم های خود را بر اساس نرخنامه مصوبی که توسط اتحادیه‌های صنفی پیشنهاد و در کمیسیون نظارت بر اصناف دو شهرستان تصویب شده است، تهیه و تامین کنند.


|

تصویب نرخنامه اصناف آبادان و خرمشهر / "اروند" پویاترین نظام صنفی مناطق آزاد را دارد

به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، “روح‌اله خزایی” امروز چهارشنبه 14 تیر ماه در پایان نشست کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان های آبادان و خرمشهر ضمن تاکید بر برگزاری منظم این نشست‌های در راستای تنظیم بازار منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: نشست‌های کمیسیون دو شهرستان به صورت جداگانه برگزار و موضوع تنظیم بازار و نظارت بر فعالیت های واحدهای صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا پایش‌ها توسط کمیته های فرعی به صورت مستمر و منظم انجام شود.

بخوانید:  ایجاد سامانه هوشمند کشاورزی برای از بین‌بردن علف‌های هرز