تعیین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص غیرتجاری در قانون مالیات بر سوداگری

الف- در هر سال مالیاتی مجموع درآمدهای موضوع ماده(124) این قانون برای اشخاص غیرتجاری بالای 18 سال، تا آستانه پنج (5) برابر معافیت حقوق موضوع ماده(84) این قانون یا ده میلیارد(10.000.000.000) ریال هر یک که بیشتر باشد، در آن سال مالیاتی معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، با رعایت مفاد مواد (124) و (126) مشمول مالیات با نرخ ماده (131) این قانون می‌باشد.

ماده 126- پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان:

ت- در خصوص اشخاص غیرتجاری ایرانی یا دارای تابعیت ایرانی در صورتی که در طول سال مالیاتی، مجموع موارد موضوع ماده(124) اشخاص مذکور از مجموع میزان آستانه موضوع بند(الف) و باقیمانده آستانه موضوع بند(ب) این ماده بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور به صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ ماده(131) این قانون می‌شود و اشخاص موضوع بند(الف) ماده(11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اعلام سازمان موظفند به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را در حساب وی مسدود نماید. شخص مذکور مکلف‌ است ظرف چهل و پنج روز، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت سازمان موظف است مالیات مذکور را وصول نماید.

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی یا دارای تابعیت ایرانی بالای 18 سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد (100) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (84) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه بار می‌تواند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بخوانید:  دپوی494کیلو تریاک در مزارع ذرت

پ ـ در خصوص سرپرست خانوار، به منظور تسهیل تعاملات خرد اشخاص مذکور از قبیل فروش کالاهای مستعمل به استثنای فروش دارایی‌های موضوع بند(ب) ماده(124) این قانون، نصاب بند(الف) این ماده، معادل است با شش(6) برابر معافیت حقوق موضوع ماده(84) این قانون یا دوازده میلیارد(12.000.000.000) ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب بند(ب) این ماده، معادل است با یکصد و بیست (120) برابر معافیت حقوق موضوع ماده(84) این قانون.

براساس ماده 25 این طرح؛ ماده (126) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

انتهای پیام/منبع تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد./