توضیح رای نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد پیرامون رای به قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی در مورد توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد پیرامون رای به قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی در مورد توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین را توضیح داد.

لذا هر رای ایران غیر از مثبت به این قطعنامه، بازی در زمین رژیم صهیونیستی و حامیانش بود.

انتهای پیام/منبع این قطعنامه توسط اتحادیه عرب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده و متن آن حتی در سازمان همکاری اسلامی هم به بحث گذاشته نشده بود.

قطعاً جمهوری اسلامی ایران با بخش‌هایی از این قطعنامه مشکل دارد و در تعارض با سیاست‌های اصولی و قطعی کشورمان در قبال فلسطین قرار دارد؛ اما در مقابل، رژیم صهیونیستی و حامیانش تلاش داشتند تا اولاً عملیات مقاومت در ۱۵ مهر به‌عنوان یک اقدام تروریستی تلقی شود، که با تلاش و انسجام قوی کشورهای اسلامی و همراهی تعدادی از کشورهای دیگر این توطئه خنثی شد، و ثانیاً تلاش داشتند تا با ایجاد تفرقه در میان کشورها، این قطعنامه با ضعیف‌ترین رای به تصویب برسد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد پیرامون رای به قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی در مورد توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین را توضیح داد: 

همچنین، شایان ذکر است به دلیل وجود برخی تعارضات، جمهوری اسلامی ایران حاضر نشد هم‌بانی قطعنامه مورد نظر شود.