توقف شاگردان مهینی برابر ازبکستان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف


|