جشنواره آدم برفی


عکاس:


عزت اله صوفی


|

Ezatollah soufi


تاریخ:

منبع

جشنواره خانوادگی زمستانه آدم برفی در منطقه گردشگری گردو اراک به همت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی و تقویت کار گروهی شهروندان برگزار شد.