جشنواره گل ملی پوشان ایران در جام جهانی!


جشنواره گل ملی پوشان ایران در جام جهانی!

منبع

گل های تیم ایران توسط ابوالفضل ابراهیمی(دقایق 7 و 22) ، سجاد ندیمی (دقایق 12 و 29) ، مسعود برناک (دقایق 13 و 16) ، علی قهرمانی (دقیقه 33 ) و علیرضا نصیری نژاد (دقیقه 38) به ثمر رسید.