حضور استقلال در زمین با یک زوج جدید

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف