حضور 25 میلیونی واجدین شرایط در پای صندوق های رای جلوه ای از تحکیم مردم سالاری دینی بود

محمد تقی شاهچراغی درباره انتخابات ویراستی را منتشر کرد .

حضور 25 میلیونی واجدین شرایط در پای صندوق های رای جلوه ای از تحکیم مردم سالاری دینی بودمنبع

۱۴۰۲/۱۲/۱۷ – ۰۰:۲۵:۰۱

کد خبر: ۲۰۶۷۴۲۴

حضور 25 میلیونی واجدین شرایط در پای صندوق های رای جلوه ای از تحکیم مردم سالاری دینی بود