خدا جواب تلاش‌های عیسی را داد/ پرسپولیس در هر دو جام مدعی است

منبع