دبل یک پرسپولیسی در دربی پس از دوران افت

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

انتهای پیام// 


|