دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین راه اندازی شد

وی تصریح کرد: همکاری دستگاه قضا در مسائل اقتصادی بر این مبناست تا پرونده‌های اقتصادی را از فرآیند دادرسی عادی خارج کنیم و رسیدگی به آنها زودتر تعیین تکلیف شود.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری در این مراسم اظهارداشت: باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و دستورالعمل‌های صادره از سوی قوه قضائیه، تکالیفی در راستای حمایت از اقتصاد بر عهده دادگستری نهاده شده است.

شعبانی گفت: تولید نیاز به هم افزایی و مشارکت همه دستگاه‌ها دارد بر این اساس دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری افتتاح شد تا پیگیر مشکلات اقتصادی و یافتن راه حل با همفکری صاحبنظران در این عرصه باشد.

انتهای پیاممنبع

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ در مراسمی با حضور علی شعبانی رئیس کل دادگستری، علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری، رضا صفاری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، رستمی مدیرکل صمت، خلیلی خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین فعالیت خود را آغاز کرد.

علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری هم یادآورشد: بر اساس بررسی‌های ستاد اقتصاد مقاومتی، حدود ۱۵ درصد مسائل واحد‌های تولیدی در ارتباط مستقیم با دستگاه قضاست که امیدواریم با افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری، مدت زمان دادرسی به پرونده‌های اقتصادی کمتر شود.

بخوانید:  درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در هیات وزیران مطرح می‌شود