دفتر حمایت و خدمات سرمایه‌گذاری و اورژانس کسب‌ و کار در منطقه آزادچابهار راه‌اندازی شد

مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل منطقه آزادچابهار گفت: دفتر حمایت و خدمات سرمایه‌گذاری و اورژانس کسب و کار با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در منطقه آزاد چابهار آغاز بکار کرد.

به گزارش برنا؛ سعید رحمانی اظهارکرد: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت مردمی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت تسهیل و ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و کاهش فرآیندها و بروکراسی‌ها اورژانس کسب و کار منطقه راه‌اندازی شد.

مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل منطقه آزادچابهار با اشاره به نقش آفرینی منطقه استراتژیک چابهار در اقتصاد منطقه و استقبال گسترده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در این منطقه در ۹ ماهه سالجاری، گفت: سیاست و برنامه سازمان ارائه خدمات مناسب به متقاضیان است که در این راستا و برای تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه دفتر حمایت و خدمات سرمایه‌گذاری و اورژانس کسب و کار شروع به کار کرد.

وی در پایان بیان کرد: به همین منظور مراسمی با حضور معاونان اقتصادی و عمرانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی و مدیران سازمان برگزار شد و مجتبی اسدی از مدیران با سابقه سازمان به عنوان مسوول راهبری دفتر حمایت و خدمات سرمایه‌گذاری و اورژانس کسب و کار تعیین و معارفه شد.منبع

وی افزود: راهنمایی، مشاوره، هماهنگی و پیگیری مستمر امور اجرایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تهیه و ارائه اطلاعات لازم، تسهیل و تسریع در امور مربوط سرمایه‌گذاران و کاهش بروکراسی اداری از اهداف اصلی ایجاد این دفتر و اورژانس است.

بخوانید:  عشق و ارادت به اهل بیت (ع) محور وحدت در استان است