رویکرد مدیریت شهری مهستان توسعه ورزش و حمایت از مدال آوران است

عابدین زاده ادامه داد: خوشبختانه این برنامه با استقبال کم نظیر شهروندان روبرو بوده به نحوی که گاها تا 800 نفر مشارکت را شاهد بوده ایم و رضایت عمومی حاصل شده است.

رویکرد مدیریت شهری مهستان توسعه ورزش و حمایت از مدال آوران است

عابدین زاده در پایان گفت: نگاه شهردار واعضای شورای شهر به حوزه های فرهنگی و ورزشی و ایجاد یک شهر با نشاط سبب شده بتوانیم برنامه های متنوعی را در حوزه های مختلف به اجرا درآوریم و قطعا با این نگاه و رویکرد دستاوردهای بزرگتری را در آینده شاهد خواهیم بود.