عدم حضور 5کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس الجزایر
آیا این خبر مفید بود؟


عدم حضور  5کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس الجزایر

این درحالی است که “محمد بن سلمان” ولیعهد سعودی نیز به دلیل آنچه شرایط پزشکی عنوان شده، در این اجلاس به نمایندگی از شاه سعودی شرکت نخواهد داشت.

منبع

این منابع نزدیک به کمیته آماده سازی اجلاس سران تصریح کردند: سران شش کشور عرب از جمله سران پنج کشور عضو شورای همکاری به مقامات الجزائری اطلاع دادند که در آن شرکت نمی کنند.