عرضه ساندروی ایرانی و ۸ خودروی جدید در سال 1402

­وزیر صمت با اشاره به عرضه ۹ محصول جدید، افزود که ساندروی ایرانی یکی از این تولیدات خواهد بود که در مرحله سفارش قطعات و تایید استاندارد قرار دارد و علاوه بر تولید کاملا ایرانی، مذاکراتی برای تولید در روسیه نیز انجام شده است.منبع

بخوانید:  کم‌کاری‌های گذشته در حوزه فرهنگ و دین باید جبران شود