مشهورترین راویان حدیث غدیر چه کسانی هستند؟

عبدالحسین امینی در کتاب الغدیر نام صد و ده تن از صحابه پیامبر اکرم را که این حدیث را نقل کرده‌اند برمی‌شمارد و برخی دیگر از منابع تعدادی بیشتری را ذکر کرده‌اند که اکثر صحابه بزرگ مورد قبول شیعه و سنی در زمره آن‌ها هستند.


|

منبع


آیا این خبر مفید بود؟