ملت ایران هیچ زمانی دست خود را در برابر بیگانگان دراز نمی‌کنند/ پیروزی انقلاب اسلامی ایران حاصل اتحاد و برادری بود

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف