ممنوع شدن یک ماهه تردد در بلوار آیت الله خامنه ای در شهر قزوین

ممنوع شدن یک ماهه تردد در بلوار آیت الله خامنه ای در شهر قزوین

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف