هزینه ۱۸۰ میلیون تومانی ساخت هر سلول پارکینگ در شهر


سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: قوانین موضوعی برای ورود شهرداری برای تملک زمین برای ساخت پارکینگ وجود نداشته و ما باید با توافق مالکین اقدام به تملک برای پارکینگ انجام دهیم که مورد استقبال مردم نیست.

وی شرایط کنونی شهر را در تعداد پارکینگ مطلوب ارزیابی نکرد و افزود: در هسته مرکزی شهر ازنظر پارکینگ شرایط نامطلوب‌تری داریم و این موضوع به دلایل مختلفی ازجمله نداشتن بند ویژه برای احداث پارکینگ در قانون برمی‌گردد.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف|