وزیر فرهنگ جمهوری گینه با امیرعبداللهیان دیدار کرد|

انتهای پیام/


وزیر فرهنگ جمهوری گینه با امیرعبداللهیان دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در گسترش روابط اقتصادی فیمابین اظهار امیدواری کرد مقدمات برگزاری نشست کمیسیون مشترک در دستور کار دو کشور قرار گیرد.