پیام بسیار مهم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت روز ملی فناوری فضایی


|

منبع

تحقق این برنامه راهبردی و مهم که در آن نقش تمام بازیگران حوزه فضایی کشور اعم از کشوری، نیروهای مسلح و بخش خصوصی به خوبی دیده شده است، در واقع گام بلندی در جهت ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف