پیش بینی منابعی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۳

بر اساس بخش هزینه ای بند ب تبصره ۱ لایحه؛ به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود:

۲‌. بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در کلانشهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز، بازسازی بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولا ت دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد(٪۳۰ ) از طریق سازوکار گواهی های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی موضوع ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و هفتاد درصد (%۷۰) توسط شهرداری ها صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینه ای بند ب تبصره ۱ لایحه را به تصویب رساندند.

انتهای پیام/منبع

۱.به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس ایاب و ذهاب ) دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاه ها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسالامی ریالی منتشر کنند.
حداقل هفتاد درصد(%۷۰) منابع موضوع این بند به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (%۵۰) دولت و پنجاه درصد (%۵۰) شهرداریها صورت می گیرد. وزارت کشور موظف است فهرست و م یزان سهم یه شهرداری ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکز ی برای صدور مجوز انتشار اوراق ارائه نماید.

بخوانید:  چینی ها نفت بیشتری از ایران و روسیه خریدند