کوهنوردان از صعود به ارتفاعات جاده چالوس پرهیز کنند

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع