۱۲۰ ثانیه با خبرهای وزارت راه و شهرسازی

از تاکید وزیر راه و شهرسازی در دیدار با رئیس‌جمهور سوریه بر حذف دلار در مبادلات تجاری ایران و سوریه تا تشکیل ستاد ایمنی راه‌هامنبع