ایستگاه پمپاژ کرنوکر” به زودی افتتاح می شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از افتتاح “ایستگاه پمپاژ کرنوکر” واقع دربخش بیرانشهر خبر داد.

ایستگاه پمپاژ کرنوکر" به زودی افتتاح می شود

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف