برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال نشسته استان در تربت حیدریه


برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال نشسته استان در تربت حیدریه

تربت حیدریه میزبان مسابقات قهرمانی والیبال نشسته خراسان رضوی شد.

منبع