تغییر نام شهر جدید هشتگرد به «مهستان»

هشتگرد

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف