مجمع مشورتی نظام مسائل می تواند به مدیریت شهری هم کمک کند

مجمع مشورتی نظام مسائل می تواند به مدیریت شهری هم کمک کند

مجمع مشورتی نظام مسائل می تواند به مدیریت شهری هم کمک کند

انتهای پیاممنبع

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ اولین همایش زنان تاثیرگذار در اقتصاد روز سه شنبه با حضورخانم دکتر فرزانه شکوری معـاون امـور بانـوان مجمع مشورتی نظام مسائل کشـور، فاطمه محمد بیگی مدیرکل  کتابخانه های عمومی استان، کبری علیخانی مدیرکل امور بانوان استانداری، علی فرمانی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین و جمعی از بانوان در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوين برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین یادآورشد: باید دید چگونه می توان در جامعه تاثیرگذار بود و اگر ابتدا خود را بشناسیم می توانیم تاثیرگذار باشم.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین اظهارداشت: قزوین در بخش برندینگ ظرفیت های زیادی دارد و در کنار مجمع می توان کارگروههای تخصصی را تشکیل داد تا ما هم از این ظرفیت در شورا استفاده کنیم.

فرمانی گفت: نیاز سنجی و ایجاد نیاز می تواند به تولید کمک کند و در چارچوب سیاست گذاری می توان چالشها را مطرح کرد.

مجمع مشورتی نظام مسائل می تواند به مدیریت شهری هم کمک کند

وی بیان کرد: یک بخش از امور شوراها مسایل شهری است و کمیسیون های بانوان و فرهنگی و یک کمیسیون تخصصی در حوزه خانواده محوری هم فعال کردیم تا به شهردار و شورا کمک شود تا درست تصمیم بگیریم.

علی فرمانی گفت: در شورای اسلامی شهر قزوین ما هم در کنار مجمع مشورتی نظام مسائل هستیم تا شما بتوانید در تصمیم گیری ها مشارکت کنید.

وی تصریح کرد: اگر بانوان تاثیرگذار در اقتصاد در موضوع برندینگ به صورت جدی ورود کنند می توانند به دستاوردهای بهتری در اقتصاد برسند.

بخوانید:  بهره برداری از زمین چمن مصنوعی نایسر سنندج