من از مردم عراق عذرخواهی می کنم

از نیروهای امنیتی و بسیج مردمی که بی طرف ایستادند تشکر می کنم
من از آنچه در عراق اتفاق می‌افتد، بسیار ناراحتم
به نیروهای امنیتی و جمعیت مردمی درود می فرستم.
تنها متضرر اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، عراقی‌ها هستند. وطن امروز اسیر فساد و خشونت است.
اگر در عرض ۶۰ دقیقه خارج نشوید، از جریان صدر خارج خواهم شد.منبع